tittq

11 tekstów – auto­rem jest tit­tq.

Jes­tem więźniem uczuć, spoj­rzeń, do­tyków. Nies­pełnionym marze­niem. Roz­ma­zanym sen­sem rzeczy­wis­tości. Nieokiełznaną przyczyną roz­stań. Ra­tun­ku szu­kam w słowach. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 października 2011, 21:56

Na­leżymy do siebie.
Kiedyś, gdy odejdę aby nig­dy nie powrócić i tak będę Twoja.
Nie pot­ra­fimy inaczej.
Nie pot­ra­fimy już bez siebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 stycznia 2010, 23:15

Uwiel­biam ka­tować się wspomnieniami. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 stycznia 2010, 00:27

Czułam coś nadzwyczaj­ne­go, wy­powiadając słowa których nig­dy nie po­winieneś usłyszeć. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 stycznia 2010, 16:53

Nig­dy już nie będzie nikt mnie miał ta­kiej jaką Ty mnie miałeś. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 31 grudnia 2009, 02:45

Po­między na­mi jest pus­tka, pełna te­go, cze­go so­bie nie powiedzieliśmy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 grudnia 2009, 22:27

Byłam pew­na te­go, że jes­tem w sta­nie dużo znieść ale po­pełniłam błąd myśląc że wyt­rzy­mam wszystko. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 grudnia 2009, 09:35

i obym nie miała okaz­ji spoj­rzeć Ci pros­to w twarz i po­wie­dzieć jak bar­dzo nienawidzę. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 grudnia 2009, 00:38

Kocham to jak Ty mnie kochasz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 grudnia 2009, 05:39

(...) a z każdym dniem bra­kuje mi Ciebie co­raz bardziej. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 grudnia 2009, 00:16
tittq

Kiedy poznałam upokorzenie i całkowitą uległość, stałam się wolna...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność